Kolektīvi

Tautas deju ansambļa "Gauja" studija

TDA "Gauja" studijas vadītāji: Evita Kaķīte-Brasa un Artis Mellups
Mob.tel.: 29753885 (Evita) un 29105767 (Artis)

TDA "Gauja" studijas bērnu grupu vadītāja: Līga Kokorēviča
Mob.tel.: 26439258

TDA "Gauja" studijas koncertmeistare Ilvija Aizupiete

Tautas deju ansamblis „Gauja”

TDA „Gauja” vadītāja - Evita Kaķīte-Brasa
Mob.tel.: 29753885
TDA "Gauja" koncertmeistare: Ilvija Aizupiete

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Gauja"

TDA "Gauja" vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja Evita Kaķīte-Brasa
Mob.tel.: 29753885

TDA "Gauja" vidējās paaudzes kolektīva koncertmeistare Dzintra Auniņa

TDA "Gauja" F grupas kolektīvs

TDA "Gauja" F grupas kolektīvs
Vadītāja Iluta Uškāne, tel. 26219735

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Agrā rūsa"

Vidējās paaudzes deju kopas "Agrā rūsa" vadītāja Baiba Ķirse
Mob.tel.: 26438970

Vidējās paaudzes deju kopas "Agrā rūsa" koncertmeistare Ina Bankava

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Pastalnieki"

Vidējās paaudzes deju kopas "Pastalnieki" vadītājs Jānis Psjuks
Mob.tel.: 26109328

Vidējās paaudzes deju kopas "Pastalnieki" koncertmeistare Maija Mīlberga

Jauniešu koris "Skan"

Valmieras Kultūras centra un Vidzemes Augstskolas jauniešu kora "Skan" diriģentes:
Irēna Zelča (mob.tel.26327042) un
Liene Zvirbule

Jauktais koris "Valmiera"

Jauktā kora "Valmiera" diriģenti:
Mārtiņš Klišāns (mob.tel. 29110626) un
Līga Ādamsone (mob.tel. 29218240)

Sieviešu koris "Jumara"

Sieviešu kora "Jumara" diriģente Inga Zirne
Mob.tel.: 26427777

Koncertmeistare Inese Reinfelde

Vīru koris "Imanta"

Vīru kora "Imanta" diriģents Aivars Gailis
Mob.tel.: 29227680

Koncertmeistare Līga Ivāne

Senioru vīru koris "Baltie bērzi"

Senioru vīru kora "Baltie bērzi" diriģente: Inga Zirne
Mob.tel.: 26427777
Kormeistare: Inese Reinfelde

Senioru koris "Sudrablāse"

Senioru kora "Sudrablāse" diriģente Larisa Stivriņa
Mob.tel.: 26302823
Kormeistare: Solvita Eliņa

Kamerkoris "Kaķi"

Kamerkora "Kaķi" vadītāja Inga Zirne
Mob.tel.: 26427777
Kamerkora "Kaķi" koncertmeistare: Līga Iesmiņa

Sieviešu vokālais ansamblis "Trīnes"

Sieviešu vokālā ansambļa "Trīnes" vadītāja Solvita Eliņa
Mob.tel.: 29940588

Pūtēju orķestris "Signāls"

Pūtēju orķestra "Signāls" vadītājs Mārtiņš Birnis
Mob.tel.: 29473212

Bigbends "Valmieras puikas"

Bigbenda "Valmieras puikas" vadītājs Gunārs Geduševs
Mob.tel.: 29459834

Mūsdienu deju grupa "Baltā"

Mūsdienu deju grupas "Baltā" vadītāja Linda Mīļā, mob.tel.: 26373711
E-pasts: linda.mila@inbox.lv

Šova deju grupa "AURUM"

Šova deju grupas vadītāja Linda Mīļā, mob.tel.: 26373711
E-pasts: linda.mila@inbox.lv

Popgrupa "Notiņas"

Popgrupa "Notiņas"
(dalībnieku vecums: 3-12 gadi)
Vadītāja Aigita Guoģe-Lapiņa
Mob.tel.: 29156916
E-pasts: atigia@inbox.lv

Etno kokļu kopa

Etno kokļu kopas vadītāja Zane Sniķere, tel. 26672397

Tautas Tēlotājas mākslas studija

Tautas Tēlotājas mākslas studijas vadītāja Daina Leite
Mob.tel.: 29567395

Tautas lietišķās mākslas studija "Valmiera"

Tautas lietišķās mākslas studijas "Valmiera" vadītāja Baiba Mince
Mob.tel.: 26767670