Informācija saistībā ar korona vīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem

Valmieras Kultūras centrs (turpmāk – Iestāde) saistībā ar korona vīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem Latvijā un pasaulē aicina darbiniekus, kolektīvu vadītājus, kolektīvu dalībniekus un iedzīvotājus:

 

1. nedoties uz Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi. Ar aktuālo šo valstu sarakstu var iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769

2. izvērtēt jebkuru ceļojumu, ņemot vērā teritoriju, uz kuru ceļojums plānots, transporta līdzekli, ceļojuma mērķi. Ir jāņem vērā, ka strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19 infekciju, jebkurā valstī, kuru ir skārusi infekcija, var būt jau ieviesti karantīnas pasākumi vai tiek plānots ieviest jaunus karantīnas pasākumus, kas var būtiski ierobežot ceļošanas iespējas un nokļūšanu mājās. Ar informāciju par valstīm, kurās ir paaugstināts risks ceļošanai, var iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65661-aktualizeti-celojuma-bridinajumi-vairakam-valstim

3. vismaz 14 dienas neapmeklēt Iestādi, Iestādes kolektīvu mēģinājumus un Iestādē notiekošos publiskos pasākumus, ja esat atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi. Atrasties pašizolācijā mājas režīmā, novērot savu veselības stāvokli. Ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), nekavējoties zvanīt 113.

4. neapmeklēt Iestādi, Iestādes kolektīvu mēģinājumus un Iestādē notiekošos publiskos pasākumus, ja esat ar akūtām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), bet ievērot mājas režīmu.

 

Aicinām iepazīties arī ar aktuālo informāciju pasākumu apmeklētājiem: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Covid-19/Rekomendacijas-kulturas_pasakumu_norises_vietas_12%2003%202020.pdf

 

Aicinām visus iedzīvotājus ievērot individuālos piesardzības pasākumus:

• mazgāt rokas ar ziepēm vismaz 20-40 sekundes atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19;

• klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreizlietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā

elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;

• ievērot ne mazāk kā 2 metru distanci no personām ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm.

 

Aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību!